• Email: Export@hoanvu.com.vn

HOAN VU COMPANY LIMITED V.N

2001 - The company was established with an area of ​​over 200 m2. The main products are agricultural products, dried seafood and spices.
 
2004 - Construction and relocation of the factory to Cu Chi (30 km from Ho Chi Minh City) with total area of ​​50000 m2, divided into 4 workshops with modern production lines.
final.jpg

TOP PRODUCT

Do not miss out on thousands of super-attractive products and programs

Non GMO

No preservatives

No artificial colors

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.