SẢN PHẨM ĐÔNG LẠNH

Há cảo tôm, hoành thánh mì, phở bò, phở gà, Hủ tiếu Nam Vang, chả giò tôm, Xíu mại tôm, khoai tây cuộn tôm, khoai môn cuộn tôm, chạo tôm,..

Chi tiết